Onderwerp - Online pesten

"Online pesten is wanneer iemand herhaaldelijk en opzettelijk een andere persoon lastigvalt, mishandelt of belachelijk maakt, online of tijdens het gebruik van mobiele telefoons of andere elektronische apparaten."

TECHNIEKEN

Cyberpesten, digitaal pesten of digipesten is het pesten op internet of via een mobiele telefoon. Dit gedrag komt zowel tussen kinderen en tieners thuis en op school als tussen volwassenen als collega's op het werk voor. Iemand kan op verschillende manieren cyberpesten. Het gaat om kwetsende of bedreigende teksten bijvoorbeeld via chatprogramma's of Social media. Ook kunnen beledigende foto's, video's of persoonlijke gegevens van het slachtoffer op internet worden gebruikt om deze op sociaalnetwerksites te plaatsen (cyberbaiting). Dan is er sprake van cyberstalking, waarbij een of meer daders doelbewust een slachtoffer lastig blijft vallen.


Doxing is het vergaren en eventueel publiceren van (persoonlijke) gegevens van een individu, vaak met de bedoeling om het "slachtoffer" voorschut te zetten.


Cyberbaiting is een vorm van cyberpesten of pesten via het internet. Het zijn vooral leerkrachten die het slachtoffer zijn van deze vorm van pesten. 'Cyberbaiting' is een vorm van cyberpesten waarbij leerlingen hun leerkrachten uitdagen in de klas, waardoor de leerkracht de controle over de klas en zichzelf verliest. De boze of ongecontroleerde reactie wordt opgenomen met een mobiele telefoon en wordt nadien gedeeld op sociaalnetwerksites. Dit om de leerkrachten voor schut te zetten.[1]


Cyberstalking is het herhaaldelijk lastigvallen of bedreigen van een individu op het internet of andere elektronische communicatiemiddelen. Cyberstalking is niet hetzelfde als iemand stalken in het dagelijkse leven. Het is wel mogelijk dat de twee soms samen voorkomen in eenzelfde zaak.

-Wikipedia-

BRONNEN

MEER BRONNEN

VOORLICHTING OVER ONLINE PESTEN - FILM


'‘REAGEREN OP HAATREACTIES EN AANGIFTE DOEN ?’ is een voorlichtingsfilm voor jongeren en gaat over hoe je op haatreacties op social media kunt reageren en wat je er tegen kunt doen. De film is gepromoot op een voorlichting pagina van de politie over online pesten' Vraag het de Politie

JONGEREN VERTELLEN HUN ERVARING MET ONLINE PESTEN - FILM


"Jongeren vertellen hun ervaringen met cyberpesten". is een initiatief van Pestweb: Informatie, tips en advies bij pesten op school.

STATISTIEKEN

Statistieken online pesten Statistieken online pesten

BEWUSTZIJN EN WEERBAARHEID

WAT DOE JE ALS JE ONLINE GEPEST BENT

  • Reageer niet op de mails, berichtjes of filmpjes
  • Bewaar alle mails, berichtjes of filmpjes. Sla ze op of maak er screenshots/foto’s van. Het kan dienen als bewijsmateriaal
  • Aangifte doen? Kijk dan op vraaghetdepolitie.nl
  • Blokkeer degene die je lastig valt Staan de filmpjes of berichten op een website?
  • Benader de eigenaar en vraag om het materiaal te laten verwijderen (maak eerst foto’s als bewijsmateriaal)

BRONNEN WEERBAARHEID

Online pesten is een onderwerp in de Digital Rights Expo.