Onderwerp - Nep identiteit

Een nep identiteit is wanneer iemand zich voordoet als een andere persoon. Nep identiteiten worden gebruikt bij verschillende misstanden op Internet. Het wordt gebruikt om vertrouwd te worden, bijvoorbeeld door een nep identiteit van een bestaande persoon aan te nemen, of om anoniem te zijn en niet te worden getraceerd voor hun wandaden via de identiteit van een niet-bestaande persoon.

TECHNIEKEN

Identiteitsfraude wil zeggen dat iemand op een slinkse manier persoonlijke gegevens verwerft van iemand anders (identiteitsdiefstal) om zich dan geloofwaardig voor te doen als deze persoon. Met deze valse identiteit is hij in staat slachtoffers op te lichten.


Spoofing is het vervalsen van kenmerken met als doel om tijdelijk een valse identiteit aan te nemen. Dit kan bijvoorbeeld gaan om e-mail, website, IP-adres, telefoonnummer en biometrische kenmerken.


Scamming De Microsoft Tech Scam is een vorm van computercriminaliteit en helpdeskfraude waarbij iemand zich voordoet als een medewerker van Microsoft en telefonisch individuen benadert. Deze zogenaamde medewerker maakt misbruik van het gebrek aan technische kennis van de meeste pcgebruikers en zal personen ervan overtuigen dat er iets mis is met de software van Microsoft op hun pc.


Deepfake is een techniek voor het samenstellen van menselijke beelden op basis van artificiële intelligentie. De techniek kan gebruikt worden om personen zaken te laten vertellen die zij in werkelijkheid niet gezegd hebben.


Trolling Een trol is een persoon die berichten plaatst in een internetomgeving om voorspelbare emotionele reacties uit te lokken als woede, irritatie, verdriet of scheldpartijen - ook wel flames genoemd in opzettelijk verkeerde informatie geeft of zich doelbewust anders voordoet.


Grooming is een proces waarbij een dader het vertrouwen wint van een ander (het slachtoffer) met het doel deze persoon seksueel te misbruiken door aanranding, verkrachting, seksuele uitbuiting, het produceren van kinderporno, ontvoering of mensenhandel. 


Datingfraude is het oplichten van een slachtoffer door hem of haar verliefd te laten worden op de oplichter, of door het slachtoffer (valse) hoop te geven op een liefdesrelatie. Daar waar wel sprake is van een liefdesrelatie is deze niet gelijkwaardig en parasitair. De oplichter maakt vervolgens misbruik van de kwetsbaarheid van het slachtoffer door hem of haar aan te zetten tot het overmaken van geld.


Catfishing is een bedrieglijke activiteit waarbij een persoon een fictieve persoon of valse identiteit creëert op een sociale netwerkdienst, meestal gericht op een specifiek slachtoffer.De praktijk kan worden gebruikt voor financieel gewin, om een ​​slachtoffer op de een of andere manier te compromitteren, als een manier om een ​​slachtoffer opzettelijk van streek te maken, of om wensen te vervullen. 


Bij Whatsapp fraude of sms-fraude vraagt een familielid of goede bekende u per WhatsApp of sms om op korte termijn een flink bedrag over te maken. Het blijkt echter geen familielid of goede bekende te zijn, maar een oplichter.

-Wikipedia-

BRONNEN

MEER BRONNEN

BEWUSTZIJN CAMPAGNE POLITIE - FILM


'‘NEP-PROFIELEN ONTMASKEREN’ is een voorlichtingsfilm voor jongeren en gaat over hoe je een fake identity kunt herkennen en wat je er tegen kunt doen. De film is gepromoot op een voorlichting pagina van de politie over nep-profielen' Vraag het de Politie

BEWUSTZIJN CAMPAGNE OVERHEID - FILM


"Blijf kritisch". Onder dat motto is de overheid gestart met een campagne om mensen te waarschuwen tegen neonieuws. Dit project komt van minister Ollongren die zich begin 2018 in de Dales-lezing boos maakte over de groeiende invloed van desinformatie fake news. Blijf kritisch

REPORTAGE TER VOORKOMING VAN MISBRUIK - FILM

Danny D. zocht online contact met meer dan 300 meisjes. Hij misleidde ze door zich voor te doen als iemand anders. Sommige meisjes heeft hij in het echt ontmoet en zelfs misbruikt. In de reportage wordt uitgelegd hoe je je kunt beschermen tegen online-kinderlokkers.

STATISTIEKEN

Statistieken nep identiteit Statistieken nep identiteit

Digitalisering in het regeerakkoord

Digitalisering 

De huidige digitale revolutie biedt geweldige kansen voor onze samenleving en economie. Die kansen gaan we benutten met uitstekende digitale vaardigheden, een sterke Europese digitale markt, hoogstaande digitale infrastructuur en ambitieuze samenwerking in technologische innovatie. Tegelijkertijd zorgt digitalisering voor een digitale kloof en groeiende ongelijkheid in onze samenleving. Ook onze veiligheid, rechtsstaat, democratie, mensen- en grondrechten en concurrentievermogen staan onder druk. Dat vraagt om solide spelregels, toezicht en strategische autonomie. 


 Wetenschap, bedrijfsleven, ‘startups’, ‘scale-ups’, kenniscoalities en overheid slaan de handen ineen om de kansen die digitale technologie biedt te verzilveren. We stimuleren innovatie en investeren in chips- en sleuteltechnologieën zoals kunstmatige intelligentie en quantumcomputing. We pakken (in Europees verband) de marktmacht en datamacht van grote tech- en platformbedrijven aan om de concurrentiepositie van bedrijven en de privacy van burgers te verbeteren. 


 Nederland wordt het digitale knooppunt van Europa en krijgt robuust, supersnel en veilig internet in alle delen van het land.


 We nemen het voortouw en zetten in Europees verband in op versterking van de samenwerking tussen lidstaten op het gebied van digitalisering, onder meer op mensgerichte inzet van kunstmatige intelligentie, digitale ethiek, ontwikkeling van digitale identiteit en cybersecurity en ‘open source’. 


 Iedereen krijgt de kans om mee te komen door digitale kennis- en vaardigheden aan te bieden in het onderwijs en via om- en bijscholing. We pakken digibetisme gericht aan via een publiekprivate strategie voor digitale geletterdheid en we verbeteren de toegankelijkheid van digitale overheidsdiensten, met behoud van alternatieven voor digitale overheidscommunicatie.


  We willen dat inlichtingendiensten beter in staat zijn om hun slagkracht te benutten en hun capaciteit uitbreiden om nieuwe en toenemende digitale dreigingen en aanvallen assertief op te sporen en te bestrijden, met waarborgen voor goed en effectief toezicht en digitale burgerrechten. 


 We beschermen onze bedrijven, vitale infrastructuur en economisch kapitaal beter door centraal gecoördineerde structurele samenwerking tussen onder andere het Nationaal Cyber Security Centrum (NCSC), het Digital Trust Center (DTC), overheden, bedrijven en wetenschappers. Zij kunnen sneller en makkelijker informatie delen over digitale kwetsbaarheden en ‘hacks’. 


 Cybercriminaliteit zoals ‘ransomware’ is zeer ondermijnend. We investeren daarom in een brede meerjarige cybersecurity aanpak en in cyberexpertise bij de politie, rechtspraak, het Openbaar Ministerie (OM) en defensie. 


 We erkennen fundamentele burgerrechten online. We versterken daarom veilige digitale communicatie en passen geen gezichtsherkenning toe zonder strenge wettelijke afbakening en controle. We investeren in een sterke positie van de Autoriteit Persoonsgegevens en versterken samenwerking en samenhang tussen de diverse digitale toezichthouders. We regelen wettelijk dat algoritmes worden gecontroleerd op transparantie, discriminatie en willekeur. Een algoritmetoezichthouder bewaakt dit. De overheid geeft het goede voorbeeld door niet meer 31 data te verzamelen en onderling te delen dan nodig en ontwikkelt regels voor data ethiek in de publieke sector. We geven mensen een eigen ‘online’ identiteit en regie over hun eigen data. 


 Grote online platformen worden verantwoordelijk om desinformatie en haatzaaien op hun platforms tegen te gaan. We beschermen kinderen extra tegen niet-passende ‘online’ reclame en kindermarketing, geven ze het recht om niet gevolgd te worden en geen dataprofielen te krijgen.

BEWUSTZIJN EN WEERBAARHEID

HOE HERKEN JE NEP SOCIAL MEDIA ACCOUNT

  • Check de ‘vrienden’ van het account
  • Controleer de profiel foto’s
  • Vraag altijd door
  • Google de berichtjes en naam
  • Gebruik je gezond verstand


HOE HERKEN JE EEN NEP MAIL ACCOUNT?

  • Controleer het adres van de afzender
  • Kijk goed naar de domeinnaam waarvan je de e-mail hebt ontvangen
  • Controleer of het e-mailadres ook echt overeenkomt met het websiteadres
  • Google de tekst van de email. Vaak is de fraude al geregistreerd.

BRONNEN WEERBAARHEID

Nep identiteit online is een onderwerp in de Digital Rights Expo.